Kullanım Şartları ve KVKK

www.ekomsu.com, www.ekomsu.net, www.ekomsu.info ve www.ekomsu.org alan adlı internet sitelerinde sunulan ve aşağıda şartları yer alan işbu Sözleşme tüm hakları EKOMŞU YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.’ye (Bundan böyle kısaca "eKomşu" olarak anılacaktır.) ait ve www.ekomsu.com alan adı altında, Kısıklı Caddesi No 28 Kat 1 Altunizade Üsküdar İstanbul adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin üyeleri arasında akdedilmiştir. İşbu sözleşmenin konusu üye ve kullanıcının eKomşu’dan yararlanma şartlarının belirlenmesidir.

eKomşu'ya üye olunması, üyelik sözleşmesinin kabul eden üyenin ergin ve ayırt etme gücüne sahip bir durumda olduğunu ve şartların bu şekilde kabul edildiğini ortaya koymaktadır.  
Bu üyelik sözleşmesi www.ekomsu.com alan adlı internet sitesinde sağlanan hizmetlerden yararlanan tüm üye, kullanıcı ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. www.ekomsu.com alan adlı internet sitesini ziyaretçi sıfatıyla üye olmadan ve/veya üye sıfatıyla kullananlar sözleşmenin hükümlerini kabul etmişlerdir.

ÜYE ve KULLANICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Kullanıcı ve/veya Üye, işbu sözleşmeyi okuduğunu, içeriğini tüm şartları ile birlikte anladığını; sözleşmede ve www.ekomsu.com alan adlı internet sitesinde yer alan tüm hususları itiraz etmeksizin, kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. 
 2. Kullanıcı ve/veya Üye, 18 yaşından büyük olduğunu onaylar,  www.ekomsu.com alan adlı internet sitesine üye olurken belirlediği veya eKomşu tarafından verilen şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğunda olduğunu, bunun için gereken önlemleri alacağını, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmayacağını verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını aksi takdirde doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlarca kullanılması veya şifrelerinin başkalarının eline geçmesi halinde derhal eKomşu’ya durumu bildireceğini taahhüt eder, Kullanıcı ve/veya Üye, kendisine verilen veya kendisi tarafından belirlenen şifreyi başkalarına veremez, paylaşamaz, kullandıramaz. Bu şifrenin 3. kişilerce kullanılmasından kullanıcı ve/veya üye sorumlu olup, eKomşu bu nedenle ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya ve/veya üyeye rücu hakkına sahiptir. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin kullanım hakları başkalarına devredilemez.
 3. Kullanıcı ve/veya Üye, diğer üye ve kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, kabul eder. Aksi davranış nedeniyle kamu kurum ve mercilerine ve/veya üçüncü şahıslara ödenmek zorunda kalınan her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye rücu edilecektir. 
 4. Kullanıcı ve/veya, üye kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların ve/veya üyelerin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermeyeceğini, bu nedenle ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 
 5. Kullanıcı ve/veya Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile eKomşu tarafından yayınlanan duyuru ve bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder. Bu bahisle eKomşu, uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar için kullanıcı ve/veya üyeye rücu edilecektir. 
 6. Kullanıcı ve/veya Üye, www.ekomsu.com internet sitesinde yayınlayacağı görüş, düşünce, ifade ve resimlerin eKomşu ile ilgisi olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını, eKomşu’ın bunları her zaman ve dilediği şekilde bildirimde bulunmaksızın kaldırabileceğini, silebileceğini kabul ve garanti eder. Bu bahisle eKomşu uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarar için kullanıcı ve/veya üyeye rücu edecektir. 
 7. Kullanıcı ve/veya Üye, www.ekomsu.com alan adlı internet sitesini eKomşu’nun yazılı izni olmaksızın veya eKomşu’nun belirlediği sürenin dışında veya eKomşu’nun sitesinde yapacağı bu tip kullanımlara izin verileceğini duyurduğu süre ve koşullar dışında, kendi veya 3. kişilerin ürün hizmetleri için ticari tanıtım mecrası olarak kullanamaz, site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapamaz.
 8. Kullanıcı ve/veya Üye, sağlanan hizmetleri kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, mevzuata aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı ve/veya Üye, www.ekomsu.com internet sitesi üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliği iptal edilse bile, üye olduğu süre içindeki işlem ve eylemlerinden herhangi bir süreye bağlı olmaksızın sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 9. www.ekomsu.com alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesinin logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü mali, fikri ve sınai hakları EKOMŞU ELEKTRONİK TİCARET HİZMETLERİ A.Ş.’ye aittir. Kullanıcı ve/veya Üye, internet sitesini veya içeriğini izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve açık ve yazılı izin olmaksızın herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten işleme eserler yaratmayacağını ya da bunları herhangi bir şekilde kamuya sunmayacağını herhangi bir mecrada teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
 10. Üye, üyelikten ayrılması ya da eKomşu tarafından üyeliğinin sonlandırılması, durdurulması durumunda eKomşu’dan herhangi bir nam altında hak ya da talep edemez.

eKOMŞU’NUN YETKİLERİ

 1. eKomşu dilediği zaman ve şekilde tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi, www.ekomsu.com internet sitesinin herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın, erteleme, sınırlama ve durdurma hakkına sahiptir. eKomşu kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarabilir. 
 2. eKomşu, www.ekomsu.com alan adlı internet sitesinin içeriğinin hatasız, hizmetinin kesintisiz olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti veya taahhüt etmemektedir. eKomşu, kullanıcıların ve üyelerin, yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Bu bahisle kullanıcı ve/veya üyenin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarardan dolayı eKomşu’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. eKomşu, kullanıcılardan ve/veya üyelerden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi gerekçe göstermeksizin reddetme, geciktirme veya yayınlamama hakkına sahiptir, ayrıca kullanıcılardan gelen ve yayınlanan tüm bilgi, yorum vb. tüm içerikler üzerinde eKomşu, süresiz kullanım hakkına sahiptir. Kullanıcı kendi rızası ile yapmış olduğu yorum, verdiği bilgi ve diğer içerikler için herhangi bir nam altında bir ücret talep edemez. 
 4. www.ekomsu.com alan adlı internet sitesinin üye ve kullanıcı isimlerinin ve e-postalarının ve diğer ilgili bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması yasaktır. 
 5. eKomşu dilediği zaman www.ekomsu.com alan adlı internet sitesinde yer alan fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir. eKomşu teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
 6. Üye, eKomşu’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgileri ve tüketici davranış bilgilerinin  sipariş almak, ödemeleri gerçekleştirmek, kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulması, üyelik bilgilerinin güncellenmesi, müşteri hizmeti sunulması amaçlarıyla toplanmasına, yurt içinde veya dışında arşivlenmesine, saklanmasına, biçimlendirilmene, derlenmesine, eKomşu iştiraki olan şirketler, iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcılar, tedarikçiler ve bunların belirlediği üçüncü kişiler ve kuruluşlar ile paylaşılmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, eKomşu iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, eKomşu iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

Üye, Üyelik Form’unda belirtildiği gibi veya daha sonradan eKomşu’nun iletişim kanalları üzerinden güncelleyerek (ekomsu.com veya Çağrı Merkezi vb.) onay vererek iletişim kanalları (elektronik posta adresi, internet, telefon, sms, sosyal mecra gönderisi vb) kullanarak her türlü ürün ve hizmete ilişkin tanıtım, reklam, pazarlama, promosyon, satış amacı ile irtibata geçilmesine, ticari elektronik iletilerin gönderilmesine, eKomşu ve iştiraki olan şirketlere, izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda belirlenen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve eKomşu ve iştiraklerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı ve/veya üye tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır.

 1. eKomşu tarafından iletilen ve/veya iletilecek olan ticari elektronik iletileri almak istemeyen üyeler http://www.ekomsu.com müşteri hizmetleri sayfalarından veya Çağrı Merkezinden bu taleplerini ilgili mecraları seçmek suretiyle beyan edebilirler.
 2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.ekomsu.com alan adlı internet sitesinde çıkabilecek sorunların giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıya ve/veya üyeye ait IP adresi tespit edilmekte ve kullanılmaktadır. eKomşu, mevzuat uyarınca yetkili merci ve makamlardan talep gelmesi halinde kullanıcının ve/veya üyenin tespit edilen IP bilgisi dahil tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. 

FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

eKomşu üyelik sözleşmesi şartlarında ve www.ekomsu.com adlı internet sitesinin içeriğinde önceden bildirim yapmaksızın, dilediği zaman ve şekilde, tek taraflı olarak değişiklik, ve güncelleme yapabilir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler internet sitesinde yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanırlar. Kullanıcılar ve/veya üyeler www.ekomsu.com alan adlı internet sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar. 

Üye sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemeleri ve/veya kullanma nedeniyle, eKomşu’nun ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

İHTİLAF

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Taraflar, EKOMŞU YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin eKomşu’ya bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim ve taraflar arasındaki iletişim için yasal adres kabul edilir. 

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

Üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanılarak yapılacak her türlü bildirim yasal tebligatın sonuçlarını doğuracak olup bildirimi havi elektronik postanın yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı ve okunduğu kabul edilecektir. 

YÜRÜRLÜK

Üyenin elektronik ortamda www.ekomsu.com internet sitesi üzerinden üyelik kaydı yapması, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğu, anladığı, kabul ettiği ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığı anlamına gelir. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA

Kişisel Verilen korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metni www.ekomsu.com sitesinde yer almaktadır. Siteye üye olan Kullanıcı ve/veya Üye bu metni okuduğunu ve anladığını kabul eder. Bu metne buraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz.