Tarih Sevenler

Bilgiler

Son Aktiviteler

 • Bulent Uygur
  🏛 *Trapezopolis* Antik Kenti (bazı kaynaklarda adı Trapezapolis olarak geçer), Denizli'nin Babadağ İlçesi'ne bağlı Bekirler Köyü yakınlarında bulunur. Kentin kurulduğu yer, Trapezopolis adından da anlaşılacığı gibi, üzeri düz bir tepenin üstündedir. Bu tepenin üzerinden Hierapolis (Pamukkale) görülebilmektedir.
  Babadağ (antik adıyla Salbacos) Dağı'nın kuzey yamaçlarında yerleşmiş olan antik kent, Menderes (Maiandros) Nehri'nin kolu olan Çürüksu (Lycos) Nehri'nin oluşturduğu ovaya hakim konu...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 *Pitane* antik kenti, İzmir, Dikili ilçesi Çandarlı mahallesi içinde kalan Antik Çağ’da Aiolis bölgesi antik kent yerleşimlerinden biridir. Homeros’un kitaplarında bahsettiği 12 Aiol antik kentinden birisi olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.
  İzmir antik kentleri arasında yer alan Pitane Antik Kenti, burada bulunan tarihi yapıların içinde en çok ilgi görenlerden biridir. Pitane’nin kelime anlamı “suyu bol” demektir. Dikili Çandarlı bölgesinde yer alan antik kentin ne zaman kurulduğuna d...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 Mezgit Kale Kalıntıları, Antik Lamas (Limonlu) Çayı ile Antik Kalykadnos (Göksu) Irmağı arasında kalan bölge antik kaynaklarda “Olba Teritoryumu” olarak anılmaktadır. Bölge Helenistik Dönemde iskân görmeye başlamış, bu yapılaşma ve yerleşimler genel olarak MÖ. 2. yüzyılda, Teukros Hanedanlığı ile Seleukosların işbirliğiyle kurulmuşlardır. Helenistik Dönemde kurulan yerleşimler özellikle Roma Döneminde varlıklarını genişleyerek sürdürmüşlerdir. Paslı’da Kalıntılar genel olarak Roma Döneminde ka...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 *Manazan Mağaraları*, Yeşildere (İbrala), Taşkale (Kızıllar) Köyleri arasında uzanan Yeşildere Vadisi'nin doğusunda, Karaman –Yeşildere Taşkale yolunun kenarındadır. Karaman’a uzaklığı 40 km.dir. Mağaralar, içerisinde kil oranı yüksek kireçtaşı arazide, yüksek bir kaya kütlesine tamamen insan eli ile oyulmuş “5 katlı toplu meskenler” halindedir. İlk iki kat doğu batı yönünde hücre şeklinde birçok odacıktan oluşmaktadır. Doğudan ve batıdan vadiyi kontrol edebilecek stratejik konuma sahiptir. Or...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 Priapos, Çanakkale’nin Biga İlçesine bağlı Karabiga’nın 2 km. kuzeydoğusundaki burnun ucundadır. Priapos, Luwi-Pelasg dilinde “Hisarsuyu” anlamına gelirse de, Dionysos ile Aphrodite’nin oğlu olan, bağ-bahçe tanrısı ve Phallos’u ile tanınan Priapos’dan geldiği de göz ardı edilmemelidir.
Strabon, bu inançtan şöyle bahseder: “Kent, adını orada kutsanan Priapos’dan almıştır. Onun kutsanması Korinthos dolayındaki Ornea’dan getirilmiştir….” Batı Anadolu’nun Helenleşmesinden önce Thrak kökenli Bebry...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 Misis (Mopsuestia), Ceyhan Nehri kenarında, tarihi İpek Yolu üzerinde kurulmuş olan antik şehir. Helen dininde “Mopsos’un ocağı” anlamına gelen bu isim, Bizans döneminde Malmistra / Mampsista diye anılıyordu. Bu isim Türkler’de Misis ismini almıştır. Günümüzdeki ismi ise Yakapınar’dır.
  Antik kentin geçmişi üzerinde bulunduğu ve Neolitik Çağ’la tarihlenen höyük ile başlar. Mitolojik kaynaklarda Şehri Truva kahramanlarından Mopsos’un kurmuş olduğundan bahsedilmektedir. Kent, altın çağını Roma dö...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 *Lamos Antik Kenti*, Antalya, Alanya ilçesi yakınlarındaki bir antik kent.
  Lamos, Alanya’nın 55 km. doğusunda Adanda Köyü'nün 2 km. kadar kuzeyindedir. Kent, yüksek ve sarp bir dağın zirvesini oluşturan iki tepenin üzerine kuruludur. Batıdaki tepenin MS. 3. yy. ortalarında Gallienus döneminde surlarla çevrildiği kentin giriş kapısındaki yazıttan anlaşılmaktadır.
  Kent kapısı büyük bir kule ile korumaya alınmıştır. Surun iç kısmında ikinci bir sur kalıntısı vardır; bu da kentte iç kalenin varlığ...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 *Lamponion (Lamponia) Antik Kenti,* Çanakkale, Ayvacık ilçesine 7 km. uzaklıkta *Kozlu köyü* yakınındaki Asar Tepe üzerinde kurulmuştur. 
Lamponion sözcüğünün Luwi-Pelasg dilinden geldiği düşünülürse de anlamı anlaşılamamıştır. Bununla beraber eski Hellen dilinde eklere verilen “Lampon”dan yola çıkılarak “Lampon’un Yurdu” da denilebilir.
  Heredotos, buradan Pers kralı Darius’un komutanlarından Otanes’in, Antandros’dan sonra ele geçirdiği bir Troas kenti olarak söz etmiştir. Buna dayanılarak da ...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 *İsinda,* Antalya ili, Kaş ilçesi yakınlarında bulunan antik bir Likya kentidir.
  İsinda (Belenli) Kaş’a 13 km. mesafede Belenli mahallesinin hemen yakınındaki tepe üzerinde kurulmuştur. İsinda küçük bir Likya şehridir ve etrafı surlarla çevrilidir. Lykia dilinde yazılmış 3 mezar anıtı, kentin MÖ. 4'ncü yüzyılın ilk yarısından önce iskan edildiğini göstermektedir. Lykia Birliği’nin oluştuğu MÖ. 2. yy.da Aperlai ile beraber birlikte temsil edilmiştir. Tıpkı Apollonia’daki gibi “İsindalı Aperlai...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 *Gerga Antik Kenti,* Aydın’a bağlı Çine İlçesi, Deliktaş Mevkiinde yer alan kent, Alabanda antik kentinin 13 km kuzey-batısında yer alıyor. Kentin tarihinin arkaik döneme kadar gittiğini gösteren izler var. Kent içinde görülebilen kalıntılar arkaik dönem ve Roma dönemine ait. Gerga, Karia kültürünü yansıtan önemli bir merkezdi. Dağlar arasında kurulmuş bir kent olması nedeniyle Karia karakterini korumuş olan kentlerden biri olarak nitelendiriliyor. Sur duvarları tipik Karia stilinde yapılmış.
  ...  daha
 • Bulent Uygur
  🏛 *Idyma Antik Kenti*,  Muğla, Ula ilçesi , Gökova köyünün üzerindeki tepede bulunmaktadır.  Günümüzde İdyma kentine ait kalıntılar Gökova köyünden Kıran dağı eteklerine kadar uzanmaktadır. Gökova köyünün hemen kuzeyinde yükselen tepe üzerinde MÖ. 4. ve 3. yüzyıllara tarihli kentin akropolisine ait kalıntılar göze çarpmaktadır. Aynı tepenin doğu tarafında nekropolis yer almaktadır. Tepe boyunca uzanan kayaların oyulması ile elde edilmiş mezarlar vardır. Kaya mezarlarından bazıları dönemi içerisi...  daha